Znajdź apartament lub dom:

Region:
Miejscowość:
Przyjazd:
Wyjazd:
Ilość osób:
Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Regulamin ma na celu zapewnienie Państwu spokojnego i komfortowego wypoczynku.

Regulamin określa zasady i warunki, na których dokonuje się rezerwacji i wynajmuje nieruchomości umieszczone w serwisie CARISMA.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Zawarcie Umowy następuje w momencie dokonania rezerwacji e-mail. Osobiście w biurze CARISMA lub telefonicznie.

Wszelkie wpłaty przyjmowane są tylko i wyłącznie w walucie Euro.

2. Rezerwacja lokalu lub domu

Warunkiem dokonania rezerwacji apartamentu lub domu w CARISMA jest wpłacenie na wskazane konto zadatku w wysokości 30% całkowitego kosztu wynajmu.

Rezerwacja może być dokonywana osobiście w biurze Carisma, telefonicznie lub przez Internet;

Najemca jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia wpłaty zadatku na konto bankowe.

Za dokument potwierdzający wpłatę uważany jest czytelny dowód wpłaty w formie elektronicznego potwierdzenia przelewu, wygenerowanego ze strony bankowego serwisu internetowego lub zeskanowany dowód wpłaty na wskazane konto dokonanej za pośrednictwem urzędu pocztowego

Zapłata 70% pozostałej kwoty powinna nastąpić najpóźniej na 30 dni przed pierwszym dniem pobytu. Kontrakt pomiędzy Carisma a klientem zostaje zawarty w momencie wpływu należności na konto Carisma.

W przypadku rezerwacji na mniej niż 30 dni przed pierwszym dniem pobytu cała kwota jest wymagalna natychmiast i jej zapłacenie oznacza zawarcie kontraktu.

W wypadku jeśli klient nie dokona wpłaty w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji, Carisma  rezerwuje sobie prawo wolnego zadysponowania obiektem tzn. do zarezerwowania go dla innego klienta

W czasie zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 € dom/ 300 € apartament.

Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry, uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z Gościem, do odmowy zakwaterowania i wydania klucza do apartamentu lub domu.

Prosimy o zachowanie i zabranie ze sobą kopii dokonanej wcześniej wpłaty zaliczki.

W wypadku konieczności anulowania rezerwacji kwota wpłacona przez klienta jest zwracana natychmiast po otrzymaniu pisemnej dyspozycji zawierającej nr konta bankowego, z potrąceniem kosztów anulacji (kary umownej). Kosztami anulacji są (łącznie):

Kwota równa procentowej wartości rezerwacji – w zależności od daty zgłoszenia anulacji (ilość dni przed rozpoczęciem pobytu) wg następującej skali:

a) do 43 dni ­ 10 % wartości rezerwacji
b) 42 do 22 dni – 50 % wartości rezerwacji
c) 21 dni – do dnia rozpoczęcia pobytu –  80 % wartości rezerwacji

Polityka firmy Carisma w wypadku późnych przyjazdów: Goście przybywający pomiędzy godziną 22:00 a 07:00 zobowiązani są do uiszczenia dopłaty w wysokości 30 €.Powyższą opłatę pobiera osoba odpowiedzialna za przekazanie kluczy, przy zakwaterowaniu w obiekcie.

3. Umowa najmu, warunki i zakres

Umowa zawarta pomiędzy firmą CARISMA a Klientem najmującym lokal lub dom obejmuje tylko i wyłącznie wynajem nieruchomości. Wyżywienie, dojazd do nieruchomości, organizacja czasu w trakcie pobytu leżą tylko i wyłącznie w gestii Klienta.

Przyjazd Klienta powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

Klient zobowiązany jest do poinformowania Biura za pomocą maila (całodobowo) lub telefonicznie (w godzinach pracy biura 10:00 - 18:00) o planowanej godzinie przyjazdu najpóźniej 48 h przed rozpoczęciem terminu rezerwacji.

Doba w apartamencie / domu rozpoczyna się o 16:00 i trwa do 10:00. Istnieje możliwość wcześniejszego udostępnienia nieruchomości w przypadku gdy jest przygotowany do przyjęcia Gości i posprzątany (indywidualne uzgodnienia z biurem CARISMA)

Spotkanie z rezydentem i przekazanie kluczy odbywa się w wynajmowanym obiekcie.

Przy pobraniu kluczy do nieruchomości CARISMA zastrzega sobie prawo do wylegitymowania Gości.

Liczba osób przebywających w apartamencie / domu nie może przekroczyć liczby osób zadeklarowanej podczas rezerwacji. W przypadku, gdy liczba ta jest większa, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Najemca zobowiązany jest należycie dbać o przekazany mu przedmiot najmu.

Podczas przekazywania kluczy, rezydent, udziela instrukcji dotyczących obsługi urządzeń elektrycznych wchodzących w skład wyposażenia lokalu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym i ilościowym apartamentu/domu i urządzeń w nim się znajdujących.

Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu.

Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartament / domu , równoznaczne jest z tym, że apartament / dom został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

Pracownicy CARISMA nie mają prawa, bez zezwolenia Najemcy, wchodzić do wynajętego lokalu. Z zastrzeżeniem prawa wejścia w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub niestosowania się Gości do Regulaminu.

Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem lokalu, a które mogą wywołać zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych

Zabrania się palenia świeczek, wnoszenia do apartamentu/domu łatwopalnych materiałów, palenia materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

W apartamentach i domach dostępnych w serwisie firmy CARISMA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, palenie dozwolone jest na balkonach, tarasach i na zewnątrz budynku. CARISMA zastrzega sobie prawo do nałożenia kary w wysokości 150 € w przypadku nie stosowania się do zakazu palenia tytoniu w obiektach.

Ubezpieczenie podróży i pobytu Najemca wykonuje we własnym zakresie.

Przy każdorazowym opuszczaniu apartamentu/domu Wynajmujący zobowiązany jest do wyłączenia klimatyzacji, urządzeń elektrycznych, zakręcenia wody oraz dokładnego zamknięcia drzwi i okien w obiekcie.

Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z lokalu rzeczy będących na jego wyposażeniu takich jak ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, meble itd.

Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu lub domu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty. CARISMA zastrzega sobie decyzję o sposobie zadośćuczynienia uszkodzonego mienia.

W apartamentach i domach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli.

W przypadku zgubienia kluczy do nieruchomości Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 50€.

Klienci zobowiązani są do utrzymywania obiektu w należytym porządku oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 24.00 do 6.00.

Osoby najmujące lokal przed ostatecznym opuszczeniem nieruchomości są zobowiązane do pozostawienia umytych naczyń, opróżnienia lodówki oraz wyrzucenia śmieci. Ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

W dniu wyjazdu Najemca jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament lub dom osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu lokalu. Dopiero wówczas Gość ma prawo opuścić apartament/dom.

Na życzenie Klienta wystawiane są rachunki za pobyt.

CARISMA zastrzega sobie prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Gość: nie posiada ważnego dowodu tożsamości, znajduje się pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających, zachowuje się w sposób agresywny.

W niektórych obiektach istnieje możliwość pobytu ze zwierzęciem.
Prosimy o sprawdzenie możliwości telefonicznie, mailowo lub w opisie obiektu. Opłata dodatkowa za pupila wynosi 10€ /doba.

Firma CARISMA nie odpowiada za pozostawione w lokalu przez Najemcę rzeczy.

Firma CARISMA zastrzega sobie prawo do zmiany nieruchomości na inny w tym samym lub wyższym standardzie. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych, niezależnych od firmy CARISMA okoliczności i zdarzeń losowych uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z apartamentu / domu.

CARISMA nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nas niedogodności i zdarzenia losowe związane np. z remontami, pracami budowlanymi, na terenie budynku, osiedla lub w jego pobliżu, hałas, zakłócanie spokoju przez sąsiadów, przerwy w dostawie mediów zaistniałe podczas pobytu najemcy w naszych lokalach.

Wszelkie zapytania i uwagi są przyjmowane tylko i wyłącznie w godzinach pracy Biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Uwaga! W Hiszpanii klamki w drzwiach są umiejscowione zwykle tylko po wewnętrznej stronie drzwi. W przypadku zatrzaśnięcia przez wynajmujących drzwi apartamentu/domu i konieczności wezwania ślusarza koszt usługi zależy od rodzaju zamka i wynosi od 180 € do 380 €.

Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń lub braków w wyposażeniu zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu lub domu przez obsługę firmy CARISMA będą dochodzone na drodze sądowej.

Wszelkie usługi dodatkowe rozliczane są wg. cennika


 

apartamenty i domy w promocji:

Willa z widokiem na morze dla 8 osób

Willa z widokiem na morze dla 8 osób

1 470 - 3 370 EUR
/ za 1 tydzień /

Infinity View Spain Holidays

Infinity View Spain Holidays

700 - 1 610 EUR
/ za 1 tydzień /

sprawdź nas na:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.